Service
Winkelwagen
Menu

Nier, lever en hart kat

Naarmate jouw kat ouder wordt kan hij te kampen krijgen met verschillende ziektes. Het is belangrijk dat je de symptomen herkent, zodat je tijdig actie kunt ondernemen.

Meer informatie

1 - 24 van 44 Producten

Nierproblemen

De nieren zorgen er onder andere voor dat afvalstoffen uit het bloed gefilterd worden en via de urine het lichaam kunnen verlaten. Vooral bij oudere katten komen nierproblemen dikwijls voor. Die problemen zijn in een aantal categorieën op te delen, namelijk pre-renaal nierfalen, renaal nierfalen en post-renaal nierfalen. Bij pre-renaal nierfalen krijgen de nieren niet genoeg bloed toegevoerd. Bij renaal nierfalen zijn de nieren zelf beschadigd. Dit komt helaas veel voor bij katten. Bij post-renaal nierfalen is er in eerste instantie geen probleem met de nieren, maar kan de urine niet goed afgevoerd worden. Dit kan veroorzaakt worden doordat blaasgruis de plasbuis van de kat verstopt. Dit komt regelmatig voor bij katers en moet beschouwd worden als een spoedgeval. Aan de hand van klinisch onderzoek, urine- en/of bloedonderzoek kan worden vastgesteld aan welke kwaal jouw kat lijdt. Soms is aanvullend diagnostisch onderzoek nodig, zoals een echografie.

Symptomen

Je kunt zien dat jouw kat last van zijn nieren heeft wanneer hij ineens veel meer drinkt en vaker moet plassen dan normaal. Een verminderde eetlust of braken kunnen ook op een nierprobleem wijzen. In sommige gevallen valt een slechte conditie op, de kat is dan mager en heeft een doffe vacht. Wanneer de plasbuis van een kat (gedeeltelijk) verstopt zit, valt op dat de kat persdrang heeft, maar niet plast of slechts enkele druppels urine verliest.

Leveraandoeningen

Leverziektes kunnen erg vervelende gevolgen hebben voor jouw huisdier. De lever is als het ware een echte duizendpoot en vervult veel verschillende functies. Denk aan taken binnen de hormoonhuishouding, stofwisseling en ontgifting. Leverproblemen kunnen zeer uiteenlopende klachten geven, soms worden eerder vage klachten gezien. De symptomen die kunnen opvallen zijn wederom een verminderde eetlust, veranderingen in drinkgedrag, vermagering, algemene slechte conditie of geelzucht.

Hartaandoeningen

Helaas komen hartaandoeningen ook regelmatig voor bij katten. De meest voorkomende is een extreme verdikking van de hartspier, ook wel bekend als hypertrofische cardiomyopathie. Deze aandoening kan leiden tot benauwdheid, verlammingsverschijnselen aan de achterhand of tot plotseling overlijden. Fokkers laten hun ouderdieren vaak op deze (erfelijke) aandoening screenen.

Symptomen

Je kunt een hartaandoening bij jouw kat onder andere herkennen aan verminderd uithoudingsvermogen, gewichtsverlies, algehele lusteloosheid, gebrek aan eetlust en ademhalingsmogelijkheden. Wanneer een hartprobleem leidt tot trombose, kan dat leiden tot verlamming van de achterhand.