Service
Winkelwagen
Menu

Feliway

Is je kat gestrest? Feliway helpt bij het kalmeren van jouw kat en bij het verminderen van spanningen en conflicten tussen huiskatten.

Meer informatie

1 - 6 van 6 Producten

Feliway kan gebruikt worden in verschillende vormen, namelijk als verdamper en als spray.

Feliway Verdampers

Feliway is een kunstmatig vervaardigde kopie van de natuurlijke ‘geurboodschapper’ van de kat: het zogenaamde gezichtsferomoon. Dit feromoon komt vrij via speciale klieren in de kop. Door met de kop langs objecten te wrijven – het typische gedrag dat iedereen met een kat zal herkennen – geeft de kat de geur aan de omgeving af. Op deze manier markeert de kat zijn territorium, waarbinnen hij zich veilig en op zijn gemak voelt. Wanneer een kat met zijn kop langs voorwerpen wrijft, verspreidt hij feromonen. Dit gedrag heeft een functie: de kat markeert zijn territorium en ziet het als veilig en vertrouwd. Wanneer een kat bijvoorbeeld ziek of gestrest is, kan hij stoppen met het verspreiden van deze feromonen. Het gevolg is dat de kat zich niet meer prettig en vertrouwd voelt. Dit kan leiden tot ongewenst gedrag zoals sproeien, in huis plassen en krabben. Het natuurlijke markeergedrag met feromonen is van wezenlijk belang voor het welzijn van een kat. De feromonen die kat door het wrijven aan de omgeving afgeeft, geven hem rust, zekerheid en vertrouwen. Deze ‘feel good-signalen’ helpen de kat eventuele stress-situaties te overwinnen en zich in de betreffende omgeving op zijn gemak te voelen. Wanneer de geruststellende gezichtsferomonen ontbreken, bijvoorbeeld doordat de kat te gestresst is of in een nieuwe omgeving terechtkomt, dan kan Feliway helpen het welzijn van de kat snel en gemakkelijk te herstellen. De producten van Feliway verspreiden een imitatie van het geruststellende feromoon. De producten van Feliway kunnen jouw kat helpen te kalmeren bij onder andere een bezoek aan de dierenarts, de jaarwisseling of het wennen aan een nieuw huis.

Feromonen katten

Naast de klassieke samenstelling van Feliway, zijn er ook nog producten van Feliway die gebruik maken van andere samenstellingen van feromonen. Feliway Friends is gemaakt op basis van het Cat appeasing Phermone (C.A.P). Dit is een feromoon dat de moederpoes uitscheidt wanneer ze kittens heeft, om hen een veilig gevoel te geven en samen een band op te bouwen. Het helpt conflicten en spanningen tussen katten in huis te verminderen en hen in harmonie te laten samenleven. Daarnaast bestaat er sinds kort een nieuwe variant van Feliway: Feliway Optimum. Feliway Optimum combineert het beste van kattenferomonen voor een nieuwe en verbeterde werkzaamheid. Dankzij een nieuw en uniek Feromonen Complex helpt Feliway Optimum niet alleen bij het vertrouwd en veilig voelen van jouw kat in huis, wat helpt bij het tegengaan van ongewenst gedrag als krabben, sproeien van urine, angst en agressie, maar ook bij het creëren van harmonie in een huishouden met meerdere katten.

Zoals eerder aangegeven zijn de Feliway-producten in feite een kopie van de natuurlijke feromonen van de kat. Daarom beschikken de verdampers en spray van Feliway over dezelfde positieve eigenschappen, waardoor ze katten een rustgevend en veilig gevoel geven. De feromonen die door de diverse Feliway-producten worden afgegeven zijn niet waarneembaar voor mensen.

Welke Feliway oplossingen zijn er?

  • Feliway Classic is de originele verdamper van Feliway. De verdamper helpt bij het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor jouw kat. Feliway Classic helpt om ongewenst, aan angst en spanning gerelateerd, gedrag zoals sproeien of in huis plassen, krabben, agressie en ander onrustig gedrag te doen afnemen of zelfs verdwijnen.
  • Feliway Classic Spray verspreidt net als Feliway Classic feromonen die helpen bij het creëren van een fijne omgeving voor jouw kat. De handzame spray is ideaal om te gebruiken op plaatsen of momenten waar je geen Feliway Verdamper kunt gebruiken, zoals in de auto of reismand. Daarnaast is de Feliway Spray ook handig te gebruiken als aanvulling op een Feliway verdamper, door op specifieke objecten of oppervlakken waar extra behandeling gewenst is de spray te gebruiken.
  • Feliway Optimum is de nieuwste verdamper van Feliway. Dankzij een nieuw en uniek mengsel van feromonen helpt Feliway Optimum niet alleen om jouw kat zich veilig en vertrouwd te laten voelen in huis, maar daarnaast biedt de verdamper ook ondersteuning bij conflicten tussen meerdere katten in één huishouden. Verder helpt Feliway Optimum om ongewenst gedrag als krabben, sproeien van urine, angst en agressie te doen verminderen.
  • Feliway Friends is een verdamper speciaal ontwikkeld voor huishoudens met meerdere katten. De verdamper helpt bij het verminderen van spanningen en conflicten tussen katten in één huishouden, zoals vechten, najagen, blokkeren en naar elkaar staren.
  • Feliway Help! is speciaal ontwikkeld om jouw kat gedurende korte periodes van spanningen te ondersteunen. Denk hierbij aan wanneer je een weekendje weg wilt, een feestje geeft of een verandering in huis. Feliway Help! helpt gedurende 7 dagen om signalen van spanning en stress te verminderen.

In welke situaties kan Feliway worden ingezet?

Feliway kan in diverse situaties effectief worden toegepast:

Sproeien

Wanneer jouw poes of kater zijn omgeving markeert door te sproeien en/of in huis te plassen, kan dat diverse oorzaken hebben. Hoe vervelend dit ook is, voor de kat is het een natuurlijke manier om met zijn omgeving te communiceren. Zowel gecastreerde en niet-gecastreerde poezen en katers markeren hun territorium door te sproeien. Er is echter verschil in de frequentie waarmee dit gebeurt. Het is niet ongewoon dat poezen en katers in stressvolle situaties sproeien of in huis plassen. Wanneer er zich echter een gewoonte lijkt te ontwikkelen waarbij de poes of kater meerdere keren per dag en op nieuwe plaatsen sproeit, dan kan dit een teken zijn dat de kat zich niet prettig voelt in de omgeving.

Voor de behandeling van sproeigedrag zijn de Feliway Classic en Optimum verdampers het meest geschikt. Deze plaats je in een stopcontact in de ruimte waar kat sproeit. Ter ondersteuning kan je eventueel gebruikmaken van Feliway spray om aan te brengen op specifieke plaatsen waar de kat sproeit.

Krabben

Wanneer een kat aan meubels, behang of tapijt krabt, dan doet hij dit hoofdzakelijk om zijn territorium af te bakenen. Buitensporig krabgedrag heeft over het algemeen niets te maken met het onderhouden van de nagels. Om naar andere katten toe het territorium te markeren, krabben katten meestal op zichtbare locaties – vaak in de buurt van rustplaatsen. Om het territorium opnieuw en sterker te markeren, krabben katten in de regel steeds op dezelfde plaatsen. Dergelijk krabgedrag duidt op onzekerheid: de kat voelt zich niet volledig veilig in zijn omgeving en heeft daarom de behoefte zijn terrein steeds opnieuw af te bakenen.

De Feliway Classic en Optimum verdampers bieden ondersteuning bij ongewenst krabgedrag door een vertrouwde en veilige omgeving voor jouw kat te creëren. Daarnaast is Feliway Classic Spray bij uitstek geschikt voor het behandelen van ongewenst krabben. Door Feliway spray aan te brengen op objecten of oppervlakken waaraan jouw kat krabt, geef je de kat een gevoel van veiligheid, waardoor de noodzaak om steeds opnieuw het territorium markeren verdwijnt.

Verhuizen, verbouwing en herinrichting

Katten zijn territoriale dieren die hun omgeving met zowel optische kenmerken als geur markeren. Wanneer je verhuist of de woning verbouwt of opnieuw inricht (bijvoorbeeld bij aanschaf van nieuwe meubels), dan verdwijnen de optische en geurmarkeringen die de kat eerder heeft aangebracht – en daarmee het gevoel van vertrouwdheid en welbehagen. Daarnaast hebben de katten de neiging om in een nieuwe omgeving ver van huis te gaan – met alle mogelijke gevolgen van dien.

Met Feliway Classic en Optimum kun je jouw kat helpen zich in een nieuwe omgeving snel(ler) op zijn gemak te voelen. Door de aanwezigheid van de geruststellende feromonen voelt de nieuwe omgeving enigszins vertrouwd aan. Daarom wordt aangeraden om – indien mogelijk – de verdamper enige tijd vóór de verhuizing al in het nieuwe huis te plaatsen. Daarnaast is het verstandig de verdamper ook in het oude huis te gebruiken om de kat te ontspannen en voorbereiden op de verhuizing.

Vuurwerk en andere harde geluiden

Katten zijn over het algemeen schrikachtige dieren. Daarom kunnen harde en vooral onverwachte geluiden en veel rumoer een bron van stress zijn. Verjaardagen met veel gasten – mogelijk in combinatie met het verschuiven van meubilair, waardoor de kat zijn territorium verandert – en de jaarwisseling met vuurwerk zijn daarom niet de meest plezierige dagen voor katten. De stress die de drukte en het lawaai in hun omgeving veroorzaakt, uit zich vaak in sproeien en ongewenst krabgedrag.

Tijdens deze dagen, wanneer jouw kat extra behoefte heeft aan veiligheid en geborgenheid, kunnen de Feliway Classic en Optimum verdampers uitkomst bieden. Om de geruststellende feromonen voldoende tijd te geven zich te verspreiden, wordt aangeraden de verdamper ongeveer een week vóór de betreffende dag(en) al in het stopcontact te plaatsen.

Transport en bezoek aan de dierenarts

Katten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in hun ritme en omgeving. Het transporteren van jouw kat – bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dierenarts – is daarom een bron van angst en stress. Om het vervoer van jouw kat voor jou te vergemakkelijken en voor jouw kat enigszins te veraangenamen, kun je de transportbox ongeveer een kwartier voor vertrek met de spray van Feliway behandelen. Indien de kat er na bezoek aan de dierenarts anders uitziet (bijvoorbeeld door een beschermkraag of Medical Pet Shirt dan is het mogelijk dat andere katten die eventueel aanwezig zijn anders op de ‘patiënt’ zullen reageren. Met behulp van de Feliway Friends verdamper, kun je de andere kat(ten) helpen de ‘patiënt’ te accepteren.

Verblijf in een pension

Soms is het nodig om jouw kat tijdelijk in een pension onder te brengen – een nieuwe omgeving die vanzelfsprekend de nodige angst en onrust met zich meebrengt. Feliway spray kan het verblijf in het pension voor jouw kat veraangenamen. Daarvoor dient het tijdelijke verblijf een kwartier van tevoren met de spray behandeld te worden, zodat de rustgevende feromonen voldoende tijd hebben in te werken en de kalmerende stoffen af te geven. Door enkele dagen voor thuiskomst een Feliway Classic of Optimum verdamper in het stopcontact te plaatsen, kan je ervoor zorgen dat jouw kat zich in het ouderlijk huis weer sneller op zijn gemak voelt.

Huishoudens met meerdere katten

In een huis waarin meerdere katten samenleven, kunnen complexe sociale structuren ontstaan – van harmonieus samenleven tot felle onderlinge strijd. Voor het baasje is het vaak zeer lastig de oorzaak van conflicten te achterhalen. Een gespannen situatie leidt in ieder geval tot onrust en stress met alle gevolgen van dien – sproeien, ongewenst krabgedrag, etc.

De Feliway Friends en Optimum verdampers kunnen helpen om in een huishouden met meerdere katten de onderlinge verhouding in balans te brengen en de rust te herstellen. De verdampers kunnen effectief zijn bij bijvoorbeeld staren, blokkeren, vechten, najagen en conflicten met of zonder sproeien. Het is echter belangrijk om eerst de nodige standaardmaatregelen te treffen: zorg voor voldoende kattenbakken (aantal katten + 1), voer- en drinkmogelijkheden en schuil- en/of rustplaatsen. De vuistregel die hierbij vaak gehanteerd wordt luidt: niet meer katten in de woning dan beschikbare kamers waarin zij zich kunnen terugtrekken.

Feliway Startset

Ben je nog niet bekend met Feliway? Dan bieden de Feliway Startsets uitkomst. Er zijn startsets voor Feliway ClassicFeliway Optimum en Feliway Friends. Deze sets bestaan uit een verdamper in combinatie met een flacon (48ml). De startsets zijn goed voor de eerste maand gebruik. Voor een optimaal effect van de Feliway Verdampers wordt aanbevolen om de verdamper maandelijks te controleren en om de zes maanden te vervangen.

Ben je op zoek naar een oplossing voor een korte tijd? Dan biedt Feliway Help! uitkomst. Feliway Help! is speciaal ontwikkeld voor korte, tijdelijke situaties van spanning. Denk hierbij aan wanneer je een weekendje weg wilt, een feestje geeft of een verandering in huis.

Feliway Navulling

Een flacon Feliway gaat ongeveer 30 dagen mee. Om je kat doorlopend te ondersteunen met de verdampers van Feliway is het dus van belang om de flacons tijdig te vervangen met een navulling. Bij Medpets bestel je voordelig navullingen voor Feliway ClassicFeliway Optimum en Feliway Friends. De navullingen zijn ook verkrijgbaar in voordeelverpakkingen van twee en drie stuks. Gebruik de handige verwijderbare sticker op elke Feliway flacon als herinnering voor wanneer de navulling moet worden gecontroleerd en vervangen.

Let op: Je moet in het bezit zijn van een gelijknamige Feliway verdamper om een Feliway navulling te kunnen gebruiken.

Heb je nog vragen over Feliway of ongewenst kattengedrag? Neem dan contact op met onze dierenarts op telefoonnummer 0186 -57 55 28 of via e-mail: dierenarts@medpets.nl