Service
Winkelwagen
Menu

Help, mijn hond trekt aan de riem

Dat een hond trekt aan de riem is een van de meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag waar hondeneigenaren mee te maken krijgen. Vaak is dit gedrag als jonge hond al aangeleerd. Bij pups is trekken aan de riem nog niet zo hinderlijk. Wanneer de hond groter en sterker wordt, is het trekken aan de lijn steeds lastiger en vervelender. Dit gedrag is dan vaak nog maar moeilijk te corrigeren. In dit artikel bespreken we waarom een hond trekt en wat je eraan kunt doen.

Hond aan de lijn

Waarom trekt een hond aan de riem?

Een hond die trekt aan de riem is niet altijd per definitie dominant. Dit is een gedachte die vaak speelt onder hondeneigenaren. De hond heeft verschillende motivaties waardoor trekgedrag ontstaat.

De eerste is meestal omdat hij buiten bereik van de riem iets ziet of ruikt waar hij graag heen wil. Dit is ook goed te zien bij pups, die nieuwsgierig van aard zijn en overal willen snuffelen. Met het trekken aan de riem wordt het doel van je hond bereikt. Als je dit als baasje goed vindt, zal het dier heel snel leren dat trekken aan de riem hem naar het beoogde doel brengt. Het is zelf belonend gedrag en je hond zal het zich snel aanleren.

Daarnaast speelt het looptempo een rol. Het normale looptempo van (grotere) honden ligt hoger dan dat van ons. Wanneer de hond zijn eigen looptempo aanhoudt, zal er al snel spanning op de riem ontstaan. Jonge honden zullen vanwege hun onstuimigheid en hoge energieniveau meer moeite hebben om zich te focussen op de baas en daardoor eerder geneigd zijn om aan de riem te trekken. Vaak wordt het in de loop van de tijd een gewoonte om aan de riem te trekken, omdat het de hond nooit anders is aangeleerd.

Hoe kun je het trekken aan de riem afleren?

Om het trekken aan de lijn af te leren, is veel geduld en consequent zijn nodig. Het is in principe geen moeilijke training, maar het gedrag is vaak behoorlijk hardnekkig en vraagt om langdurige training. De valkuil bij deze training is voor veel mensen dat ze de hond af en toe toch laten trekken. Wanneer je start met de training, betekent dit dat de hond vanaf dat moment nooit meer aan de riem mag trekken! Ook niet wanneer je haast hebt en een snelle wandeling wilt maken.

Wanneer je niet consequent bent, is het voor de hond onduidelijk wanneer het wel en niet mag en wordt het alleen maar moeilijker om het gedrag alsnog af te leren. De hond moet uiteindelijk leren om te kunnen wandelen zonder te trekken. Het trekken aan de lijn moet een averechts effect krijgen in plaats van zelf belonend te werken.

Let wel op: wandelen met een ontspannen riem is niet hetzelfde als continu ‘volgen’. Volgen is namelijk een commando waarbij de hond strak naast het linkerbeen van de baas loopt. Dit vraagt veel concentratie van je hond. Bij een wandeling van bijvoorbeeld 30 minuten is het qua concentratie voor de hond niet haalbaar om continu het commando ‘volg’ op te volgen.

Wat kun je beter niet doen?

Veel mensen proberen het trekken af te leren door een flinke ruk aan de riem te geven. Dit werkt wellicht eventjes maar is niet de juiste manier om het trekken af te leren. De beloning van het trekken weegt voor de hond namelijk vaak zwaarder dan de correctie van de baas. Daarnaast snappen honden vaak niet waarvoor ze gecorrigeerd worden. Sommige honden zullen denken dat ze gecorrigeerd worden voor het lopen in een bepaalde richting. Zij snappen dit dan echter niet omdat de baas na de correctie wel samen met hem in diezelfde richting verder loopt. Het rukken aan de riem voelt daarnaast onaangenaam voor de hond en draagt niet bij aan een goede hond-baasrelatie. Het trekken kan ook leiden tot schade in het halsgebied van de hond.

De rollijn (ook wel flexilijn genoemd) wordt ook veel gebruikt om de hond tijdens het wandelen wat meer vrijheid te geven. Deze lijn kan trekken aan de riem juist verergeren. Het is voor de hond namelijk onduidelijk wat de lengte van de riem is en waar de grens ligt. De ene keer is dat lang en dan weer kort. Om het voor de hond duidelijker te maken, zou je met behulp van commando’s een verschil kunnen maken in de korte lijn (‘naast’) en de lange lijn (‘vrij’). Zo snapt de hond beter waar hij aan toe is. Wanneer je echter wilt gaan trainen dat de hond niet meer mag trekken aan de riem adviseren wij je gebruik te maken van een lijn die niet in lengte verstelbaar is.

Hoe kun je het niet trekken van je hond aan de riem trainen?

Hieronder worden een aantal trainingsmethoden besproken om het ongewenste trekken aan de riem af te leren. Deze methodes werken alleen wanneer ze gedurende langere tijd worden toegepast. Daarnaast is het belangrijk dat je dus consequent bent en dit gedurende het trainen ook blijft.

Trekken = stoppen

Deze methode houdt in dat je stopt met lopen zodra er spanning op de riem komt. Hierbij zeg je niets tegen de hond. Op deze manier kan de hond zijn beoogde doel niet bereiken en wordt hij gedwongen om zijn aandacht op jou te richten. Het trekken aan de lijn wordt zinloos. Je wacht nu tot de hond aandacht voor jou heeft (bijvoorbeeld tot hij naar je kijkt) en de hond er zelf voor zorgt dat de spanning van de halsband af gaat. De meeste honden zullen na verloop van tijd een stapje terug doen. Op dat moment kun je de hond met je stem of wat lekkers belonen en weer verdergaan met de wandeling. Iedere keer dat er spanning op de riem komt, stopt je direct met lopen.

In plaats van te wachten tot de hond een stapje terug doet, kun je ook vragen of de hond ‘naast’ komt (als hij dit commando kent). Als hij dit netjes gedaan heeft, kun je weer verder lopen. Het is daarnaast belangrijk om de hond ook te belonen wanneer hij uit zichzelf aandacht voor jou heeft of netjes met je meeloopt zonder te trekken.

Deze training is tijdrovend en houdt in dat je tijdens een korte wandeling soms wel 30 keer moet stoppen. Dit maakt het wandelen de eerste periode van de training misschien niet zo leuk en veel mensen hebben de neiging om het bijltje er dan ook te snel bij neer te gooien. Je zult echter merken dat je na verloop van tijd resultaat boekt. Wanneer u al enigszins gevorderd bent in deze training kun je extra aandacht van de hond vragen door verschillende looptempo’s aan te houden of af en toe een andere richting op te lopen. Bijvoorbeeld van langzaam naar snel en een bochtje naar links of rechts. Hierdoor moet de hond heel alert zijn op de baas om zich daar continu op aan te kunnen passen.

Trekken = omdraaien

Een variant op de ‘trekken = stoppen’ methode is ‘trekken = omdraaien’. In plaats van dat de hond jou leidt, zorg je er op deze manier voor dat jij de hond leidt. Wanneer er spanning op de riem komt, verander je direct 180 graden van richting en loop je de andere kant op. Wanneer de hond met je meeloopt en zonder spanning op de riem loopt, kun je hem belonen. Ook op deze manier leert de hond dat trekken averechts werkt en hem niet zal brengen waar hij heen wil.

Clicker training

Een clicker is een hulpmiddel om je hond te kunnen belonen. Deze zou je bijvoorbeeld in kunnen zetten bij de bovenstaande trainingen. Het is echter wel belangrijk om de clicker eerst goed te introduceren bij je hond. De hond moet namelijk leren dat de clicker een voorspeller van een beloning is. Dit doe je door het geluid van de clicker gedurende de eerste periode te laten volgen door iets lekkers. Wanneer de hond dit begrijpt, kun je de clicker heel makkelijk gebruiken om de hond te belonen. Het voordeel van een clicker is dat je het moment van belonen heel nauwkeurig kunt timen. Wanneer je bijvoorbeeld eerst een beloning uit je zak moet halen, ben je vaak te laat en beloon je in feite alweer ander gedrag.

Hoe voorkom je dat een pup gaat trekken aan de riem?

Pups zullen in het begin niet altijd netjes aan de riem kunnen lopen. Dit komt doordat het wandelen aan de riem helemaal nieuw is en ze zich nog niet volledig op de baas kunnen focussen. Je kunt wel van jongs af aan beginnen met training. Wanneer de pup (toevallig) netjes naast je loopt, beloon je hem. Na enige tijd zal hij de link kunnen leggen tussen netjes wandelen en een beloning krijgen. Daarnaast kun je de pup met wat lekkers in je hand verleiden om netjes naast je te lopen. Je kunt daar vervolgens het commando ‘naast’ aan gaan verbinden. Bij een jonge pup heeft het geen zin om dit commando voor de handeling te geven. Er is op straat waarschijnlijk nog veel te veel afleiding en de kans dat de hond het commando niet opvolgt is erg groot. Geef het commando dus pas op het moment dat de hond daadwerkelijk netjes naast je loopt. Wanneer de hond ouder wordt, kan dit commando uiteraard wel gebruikt worden om een handeling van de hond te vragen. Wanneer de pup iets ziet waar hij graag naartoe wil en daardoor gaat trekken aan de riem, kun je het beste proberen om de aandacht van je pup te krijgen door wat lekkers aan te bieden, een gek geluidje te maken of door je knieën te gaan. Zodra de pup bij je is, wordt hij beloond en loop je vervolgens een stukje verder. Op deze manier leert hij langzaam maar zeker dat trekken aan de riem niets oplevert en dat aandacht voor de baas beloond wordt. Lees ook onze blog Je pup aan de riem leren lopen.

Relevante producten

Hulpmiddelen om je hond minder aan de riem te laten trekken

Er zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om trekken aan de riem tegen te gaan. De Beaphar Gentle Leader is daar een voorbeeld van. De band loopt over de snuit van de hond, waardoor het hoofd van de hond bij trekken opzij getrokken wordt. Hierdoor zal de hond minder geneigd zijn om te trekken. Deze band kan door sommige honden als vervelend worden ervaren. Het is dan ook verstandig om het dragen van de band langzaam te introduceren en aan te leren.

Daarnaast is er ook het Ruffwear Front Range Harness. Hiermee kan de hond beter gestuurd worden omdat de riem op de borst van de hond bevestigd kan worden. De hond wordt hierdoor uit balans getrokken waardoor trekken moeilijker wordt.

Bovenstaande middelen kunnen effectief zijn in het verminderen van trekken. De hond leert echter niet om te wandelen zonder te trekken. Daarnaast zullen sommige honden gewend raken aan deze hulpmiddelen en alsnog gaan trekken. Het trainen van wandelen zonder spanning op de riem is veel effectiever.

De slipketting en prikband wordt sterk afgeraden, deze zijn niet geschikt om het trekken aan de riem af te leren. Ook welzijn technisch zijn ze niet aan te raden: ze geven de hond voornamelijk ongemak en pijnprikkels. Hierdoor zullen ze wellicht wat minder geneigd zijn om te trekken. Echter, ook bij toepassen van deze middelen zal de hond niet leren om te wandelen zonder te trekken.

Het kan moeilijk zijn om het trekken aan de riem helemaal af te leren. Lukt het je zelf niet? Zoek dan hulp bij een hondengedragsdeskundige of een hondenschool. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via dierenarts@medpets.nl.