> Waarom blaft je hond?

Waarom blaft je hond?

Waarom blaft je hond?

Elk gedrag dat een hond vertoont, komt voort uit een bepaalde motivatie en heeft een functie; de hond probeert u iets te vertellen. Om te snappen waarom een hond bepaald (ongewenst) gedrag vertoont, zoals overmatig blaffen, is het belangrijk om de lichaamstaal en signalen van een hond te leren begrijpen. Vervolgens kunt u op de juiste manier op het gedrag inspelen.

Blaffende honden

Communicatiemiddel

Blaffen is normaal hondengedrag en een communicatiemiddel. Sommige hondenrassen blaffen van nature meer dan andere, denk hierbij aan honden die gefokt zijn voor bewaking, het hoeden van vee of de jacht. Er zijn diverse soorten blaffen te onderscheiden, met ieder een andere motivatie en ander doel. Luister aandachtig naar de blaf van uw hond om te achterhalen waarom het dier blaft. Let hierbij bijvoorbeeld op de toonhoogte, het aantal blaffen en duur van het blaffen. Daarnaast kunt u aan de lichaamshouding van uw hond ook veel aflezen. Wanneer honden overmatig blaffen, kan het abnormaal of ongewenst gedrag worden. Hieronder worden verschillende blaftypes besproken, net als wat u kunt doen als het blaffen ongewenste vormen aanneemt.

Vreugde/opwinding

Situatie: De hond is blij of opgewonden, bijvoorbeeld bij thuiskomst van de baas, als de deurbel gaat, er bezoek binnenkomt of wanneer u de riem pakt om de hond uit te laten.
Omschrijving: Snel achter elkaar (ononderbroken) blaffen met een hoge toon, soms met janken tussendoor.
Lichaamshouding: De hond heeft een hoge bewegingsintensiteit (rondjes rennen, springen enzovoorts).
Doel: Manier om opwinding kwijt te kunnen en het vragen van aandacht.
Wat te doen als het gedrag ongewenst is:

  • Een beetje blaffen van opwinding moet geaccepteerd worden. Begroet de hond bij binnenkomst kort maar ga niet mee in de opwinding. Zorg ervoor dat u zelf niet teveel met de hond ‘mee gaat praten’; dit stimuleert het blaffen. Wanneer de hond blijft blaffen, kunt u dit het beste negeren. U kunt de hond eventueel stapsgewijs proberen aan te leren om na de eerste begroeting te gaan zitten. Wacht daarbij totdat de hond niet meer blaft en beloon hem dan.
  • Wanneer de hond gaat blaffen wanneer de deurbel gaat, vraag hem dan op een plek te gaan zitten en daar te blijven. Vraag bezoek om de hond in eerste instantie te negeren. Het blaffen naar de deurbel of bezoek wordt namelijk vaak beloond doordat de hond door de bezoekers even aangehaald wordt of er iets tegen hem gezegd wordt.

Waarschuwing/ verdediging

Situatie: De hond voelt zich bedreigd. Vaak komt deze bedreiging van andere mensen of dieren. Denk aan blaffen naar andere mensen en/of honden voor het raam of aan de riem. Dit blaffen kan voorkomen bij honden met voer- en/of prooinijd.
Omschrijving: Korte scherpe blaf (waarschuwing). Wanneer hier niet adequaat op gereageerd wordt, zal dit gevolgd worden door een lage grom en blaffen.
Lichaamshouding: De houding van de hond is naar voren gericht; het dier zal zich bewegen in de richting van de bedreiging. De hond kan naar voren springen en gaan happen naar de bedreiging.
Doel: Andere mensen of dieren afschrikken om een conflict te voorkomen. De hond probeert zichzelf (of zijn baas/territorium/speeltjes/voer) te beschermen.
Wat te doen als het gedrag ongewenst is:

  • Wanneer de hond blaft als u in de buurt van zijn voer of speeltjes komt, is dat absoluut ongewenst gedrag. Bij voernijd is het belangrijk om de hond aan te leren dat u dicht bij de voerbak mag komen. Dit kunt u leren door pups bijvoorbeeld te voeren uit een bak die u zelf vasthoudt. Bij oudere honden kunt u dit trainen door telkens wat voer aan de voerbak toe te voegen. Zo leert de hond u te associëren met een positieve gebeurtenis.
  • Wanneer uw hond prooinijd heeft en zijn speeltjes niet wil afgeven, kunt u gaan oefenen door zijn speelgoed te ‘ruilen’. Biedt hem bijvoorbeeld wat lekkers aan in ruil voor zijn speeltje. Wanneer hij zijn speeltje loslaat, krijgt hij de beloning en koppelt u het commando ‘los’ aan zijn handeling. Na verloop van tijd zal hij dit commando ook zonder beloning uitvoeren.
  • Wanneer uw hond blaft aan de riem, is het belangrijk om uw hond meer ruimte te geven om de andere hond te passeren. Met andere woorden; zorg ervoor dat de bedreiging weggenomen wordt. Geef de hond verder niet teveel aandacht. Een veel gemaakte fout is dat wanneer de hond al eens eerder geblaft heeft, mensen bang zijn dat hun hond dit weer zal doen. Als reactie daarop trekken ze de riem strak en zeggen alvast tegen de hond ‘Nee Max, niet gaan blaffen’. Op deze manier krijgt de hond aandacht en heeft hij door dat er iets staat te gebeuren. Hij zal hierdoor eerder geneigd zijn om te gaan blaffen. Sommige honden blaffen echter al naar een hond aan de overkant van de straat. Dit gedrag is vaak aangeleerd en (onbewust) versterkt door de eigenaar. Dit dient met training weer afgeleerd te worden. Probeer de hond bijvoorbeeld af te leiden door zijn aandacht te vragen met wat lekkers wanneer u in de verte een hond ziet.
  • En ander veelvoorkomend probleem is dat honden ongewenst blaffen tegen de postbode of andere voorbijgangers. Dit gedrag is waarschijnlijk ooit begonnen als verdedigend blaffen. Het blafgedrag kan na verloop van tijd echter aangeleerd gedrag geworden, doordat u het blaffen (vaak onbewust) aandacht heeft gegeven. Een voorbeeld: uw hondje ging vroeger altijd bij het raam kijken als er iemand voorbij kwam en blafte een keer. U ging kijken en zei telkens ‘wat zie je dan?’. U heeft uw hond hier op twee manieren aandacht gegeven, namelijk zowel fysiek als met uw stem. Inmiddels gaat de hond steeds blaffen zodra u bij het raam gaat kijken of blaft de hond uitvoerig naar iedereen die voorbij komt. Het gedrag is inmiddels aangeleerd.

Angst

Situatie: De hond is angstig. Denk hierbij aan honden met verlatingsangst of vuurwerkangst.
Omschrijving: Een lange serie blaffen van een hoge toonsoort (hysterisch blaffen). Soms eindigt het met een huil.
Lichaamshouding: De houding van de hond is naar achteren gericht, hij wil weg van datgene waar hij bang voor is. Vaak nemen ze een lage houding aan en kunnen stresssignalen vertonen. De hond kan erg onrustig zijn, heen en weer lopen en krabben aan deuren.
Doel: Angst kenbaar maken en een manier om met de bijbehorende stress om te gaan.
Wat te doen als het gedrag ongewenst is: Het is een duidelijk signaal van de hond en mag niet genegeerd worden. De hond mag in deze situatie ook zeker niet gestraft worden. Haal uw hond uit de situatie die angst oplevert en geef steun door bij hem te zitten en hem rustig te aaien. U mag uw hond dus wel troosten, maar wek niet de indruk dat u de hond beloont aangezien hij dit kan ervaren als een beloning voor het blafgedrag. Het is belangrijk om de oorzaak van de angst te achterhalen en hier door middel van training mee aan de slag te gaan, indien nodig onder begeleiding van een gediplomeerde gedragstherapeut. In het geval van verlatingsangst is het belangrijk om een pup van jongs af aan geleidelijk te leren om steeds wat langer alleen te zijn (in de bench). Wanneer uw hond echter al verlatingsangst ontwikkeld heeft, kunt u het beste samen met een gedragstherapeut proberen om dit weer af te leren. Dit kan veel tijd kosten.

Frustratie/stress

Situatie: De hond is gefrustreerd of heeft aanhoudende stress. De hond voelt zich bijvoorbeeld eenzaam of verveelt zich. Dit kan optreden bij verblijf in een kennel of wanneer de hond alleen thuis is. Het kan echter ook ontstaan wanneer de hond iets verwacht maar daarin teleurgesteld wordt.
Omschrijving: Aanhoudende eentonige (vaak zware) blaf. Eindigt soms met een typische huil.
Lichaamshouding: De hond staat meestal stil maar kan ook stereotiep gedrag gaan vertonen als graven, krabben, rondjes rennen en heen en weer lopen.
Doel: Frustratie kwijtraken, manier om met stress om te gaan. Waarschijnlijk werkt dit gedrag ook zelf belonend omdat de hond zich prettiger voelt als hij dit gedrag vertoont.
Wat te doen als het gedrag ongewenst is:

  • Wanneer de hond blaft wanneer hij alleen gelaten wordt of de kennel in moet, geeft de hond een duidelijk signaal af. De hond ervaart op dat moment stress en dient uit deze situatie gehaald te worden. Denk er bijvoorbeeld aan om de hond minder lang alleen te laten of naar een opvang te brengen waar hij gezelschap heeft van andere honden. Een andere manier om verveling tegen te gaan, is de hond afleiding te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een Kong speeltje te vullen met wat lekkers zodat de hond daarmee bezig kan zijn. Test van te voren wel of u uw hond hier alleen mee kunt laten en uw hond het speelgoed niet gaat slopen. Soms kan het helpen om ’s ochtends vroeg een lange wandeling te maken of een intelligentiespel met uw hond te doen. Dit zorgt ervoor dat hij lichamelijk en mentaal moe is en eerder zal gaan slapen. Kortom; het is belangrijk om uw hond meer afleiding of gezelschap te bieden om ervoor te zorgen dat het gedrag verminderd wordt.
  • Sommige honden kunnen teleurgesteld worden na de verwachting van een verheugend feit. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer u altijd eerst uw jas pakt voordat u met de hond gaat wandelen. Als u vervolgens naar de supermarkt moet en uw jas pakt, kan de hond de verwachting hebben dat er met hem gewandeld wordt en kan hij alvast enthousiast bij de deur gaan wachten. Wanneer de wandeling echter niet plaatsvindt, kan ongewenst blafgedrag ontstaan door frustratie. Probeer daarom om uw routine af en toe te doorbreken. Doe uw hond bijvoorbeeld eerst de riem om voordat u uw jas pakt. Wanneer de riem omgedaan wordt, is het duidelijk voor de hond dat hij mee mag. U kunt ook een specifiek commando aan de gebeurtenis verbinden, bijvoorbeeld ‘wandelen’ of ‘bos’. Zo zal de hond zich minder snel kunnen vergissen.

In zijn algemeenheid geldt dat het beoefenen van een hondensport als jachttraining, canicross of agility ervoor kan zorgen dat uw hond meer uitgedaagd wordt.

Aandacht/aangeleerd

Situatie: De hond wil graag aandacht. Bijvoorbeeld wanneer de hond graag in de tuin wil spelen en bij de deur staat te blaffen of piepen om dit kenbaar te maken. Of wanneer de baas in gesprek is met andere mensen maar de hond graag aandacht wil, kan hij met blaffen de aandacht opeisen. Bepaald blafgedrag kan inmiddels ook aangeleerd zijn doordat de hond (vaak onbewust) aandacht van de baas heeft gekregen.
Omschrijving: 3-4 keer blaffen, gevolgd door een pauze en weer 3-4 keer blaffen. Qua toonhoogte zal een normale blaf te horen zijn.
Lichaamshouding: De hond kijkt vragend naar de baas (of bijvoorbeeld de deur) en kan ongeduldig ronddraaien.
Doel: Aandacht krijgen van de baas of eigen doel bereiken (bijvoorbeeld buiten spelen).
Wat te doen als het gedrag ongewenst is:

  • Bij aandacht vragen: Als baas kiest u zelf de momenten waarop u uw hond naar buiten laat en wanneer een spel gestart wordt. Laat de hond niet bepalen wanneer hij naar buiten mag; dit kan ertoe leiden dat de hond telkens gaat ‘zeuren’ bij de deur en dit gedrag aangeleerd wordt. Aangezien negatieve aandacht ook belonend werkt, dient dit gedrag genegeerd te worden. Wanneer de hond geen aandacht krijgt, zal het gedrag vanzelf afzwakken. Met negeren wordt bedoeld niks tegen uw hond zeggen, geen oogcontact maken en indien nodig uw rug toedraaien of weglopen.
  • Aangeleerd blaffen: Wanneer het gedrag eenmaal aangeleerd is, is het lastig om dit weer af te leren. Het is belangrijk om per situatie te kijken waarom een hond blaft en hoe u dit als eigenaar mogelijk aandacht heeft gegeven. Aan de hand daarvan kan er een actieplan worden opgesteld. Hiervoor kunt u altijd hulp van een gedragstherapeut inschakelen.

Spel

Situatie: De hond wil graag spelen en is enthousiast. Hij pakt bijvoorbeeld zijn balletje, legt deze bij de baas neer en gaat vervolgens blaffen. Ook tijdens het spel met de baas of een andere hond kan er geblaft worden.
Omschrijving: Korte reeks scherpe blaffen.
Lichaamshouding: De hond zal een ‘spelboog’ maken, dat wil zeggen met de voorhand naar de grond en achterhand omhoog. Vaak zullen ze er fanatiek bij kwispelen. Op deze manier wordt de ander tot spel uitgedaagd. De hond kan daarbij schijnbewegingen maken om de ander tot actie aan te zetten.
Doel: Baas of andere hond tot spel aanzetten, omgaan met opwinding.
Wat te doen als het gedrag ongewenst is: Wanneer uw hond tijdens het spelen blaft, moet dit getolereerd worden. Het is een onderdeel van het spel. Wanneer de hond echter gaat blaffen om een spel met de baas te starten, valt dit onder aandacht vragend blaffen. U bepaalt in principe wanneer een spel gestart en gestopt wordt. Zie hierboven.

Gedragstherapeut

Het kan erg lastig zijn om ongewenst gedrag aan te pakken. Wanneer dit niet zelfstandig lukt, kunt u het beste contact opnemen met een gedragstherapeut om u hierbij te helpen.

Anti-blafhalsbanden

Er zijn een aantal producten op de markt voor blafbeheersing, zoals anti-blafbanden die gebruik maken van een spray, trilling of stroomstoot om het blaffen te onderbreken. U moet zich er echter van bewust zijn dat dit geen oplossing voor ongewenst blafgedrag biedt. Zonder aanvullende training en/of maatregelen zullen deze producten niet effectief genoeg zijn om het blaffen te stoppen en kan het in sommige gevallen het welzijn van uw dier verminderen. U kunt zich voorstellen dat deze negatieve stimulans bij een hond die blaft uit angst of stress er alleen maar voor zal zorgen dat de hond zich nog minder prettig voelt. Mogelijk zal de vocalisatie van de emotie stoppen, maar ervaart de hond nog steeds stress aangezien de oorzaak van het blaffen niet is aangepakt.

Zoals hierboven beschreven is het bij ongewenst blafgedrag het allerbelangrijkste om goed naar uw hond te kijken en te begrijpen waarom en onder welke omstandigheden hij blafgedrag vertoont. Daarnaast is het noodzakelijk om objectief te bekijken hoe uw eigen reactie is (of in het verleden was) tijdens blafgedrag van uw hond. Aan de hand daarvan kan er per hond worden bepaald hoe het blafgedrag afgeleerd of verminderd kan worden.

Deel dit artikel

Medpets maakt gebruik van cookies om jou beter en persoonlijker te kunnen helpen. Met deze cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag. Zo kunnen we advertenties tonen op basis van jouw interesses, kun je informatie delen via social media en kunnen we je een goed functionerende website bieden. Door verder te gaan op onze website ga je hiermee akkoord. Lees meer Sluiten