Klantenservice > Privacy Policy

Privacy Policy

Medpets.nl is de website van Onlinepets B.V. Ons bedrijfsadres is Emmerblok 1, 4751 XE Oud Gastel.

Het postadres is Emmerblok 1, 4751 XE Oud Gastel.

Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 50209981 en het BTW-nummer is NL822611570B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij je e-mailadres als je dit aan ons communiceert.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Daarnaast slaan wij je persoonsgegevens op voor de correcte afhandeling van je bestelling. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte pagina's en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

---------------------------------------------------------------

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

  • Per email: info@medpets.nl
  • Per telefoon: 0186-575528 (ma-vr 08:30-17:30)
  • Per brief: Emmerblok 1, 4751 XE Oud Gastel

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf je alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Aanvullende informatie Privacy Policy

Persoonlijke gegevens

Onlinepets B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website www.medpets.nl. Privacy, veiligheid, discretie en volledige klanttevredenheid zijn de sleutelbegrippen waar Onlinepets B.V. voor staat. De informatie die je aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Wet op de Persoonsregistratie. Uw persoonlijke gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken.

Klantenaccount

De gegevens in je account kun je te allen tijde inzien en/of wijzigen. Indien je geen gebruik meer wenst te maken van je account, dan kun je contact met ons opnemen en zullen wij je account deactiveren en je gegevens wissen.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken je gegevens voor het versturen van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven. In het bestelproces kun je aangeven of je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen, dan kun je je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Je e-mailadres zal dan uit onze nieuwsbriefdatabase worden verwijderd. Mocht je problemen ondervinden bij het uitschrijven, dan kun je via het klantenservice-formulier contact met ons opnemen. Wij kunnen je dan uitschrijven.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Indien je nog vragen hebt met betrekking tot onze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice.


Medpets maakt gebruik van cookies.   -   sluit