> Het Europees huisdierenpaspoort

Het Europees huisdierenpaspoort

Het Europees huisdierenpaspoort

Sinds december 2014 zijn de regels over het reizen met huisdieren veranderd en is er een nieuw Europees dierenpaspoort uitgegeven. Dit paspoort is beter bestand tegen fraude en het nieuwe paspoort mag alleen nog maar door dierenartsen worden afgegeven. Er wordt door de uitgever bijgehouden welke paspoorten met welk paspoortnummer aan welke dierenarts zijn geleverd. Fokkers kunnen dus geen lege paspoorten meer krijgen om zelf in te vullen, zoals voorheen nog weleens gebeurde.

Wat moet ik doen als mijn huisdier een paspoort heeft van voor december 2014?

Als een huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag dat paspoort gewoon gebruikt worden voor reizen naar het buitenland. Heeft een huisdier na 29-12-2014 een paspoort gekregen en wil je met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

Is een oud paspoort geldig als deze na december 2014 wordt gegeven?

Oude paspoorten die na 29-12-2014 worden afgegeven kunnen alleen nog gebruikt worden als boekje om inentingen in bij te houden, maar dus niet meer als geldig grensdocument! Dat het boekje niet geschikt is om mee te reizen moet dan ook duidelijk in het paspoort worden vermeld en de buitenkant van het paspoort moet worden aangepast, bijvoorbeeld door een sticker, om verwarring met het nieuwe EU paspoort te voorkomen.

Wat moet er in het nieuwe EU-dierenpaspoort worden ingevuld en/of gelamineerd als het paspoort door de dierenarts wordt afgegeven?

Wanneer een eigenaar een nieuw EU-dierenpaspoort mee krijgt bij de dierenarts, moeten bepaalde rubrieken zijn ingevuld:

  • Rubriek I. Gegevens van de eigenaar inclusief handtekening: is een verplicht veld, maar hoeft niet gelamineerd te worden.
  • Rubriek II. Beschrijving van het dier: is een verplicht veld. Naam en geboortedatum moeten genoteerd worden zoals de eigenaar ze opgeeft. De rubriek hoeft niet gelamineerd te worden.
  • Rubriek III. Merking van het dier: is een verplicht veld en moet gelamineerd
  • Rubriek IV. Afgifte van het paspoort: is een verplicht veld, maar hoeft niet gelamineerd te worden. Wel moeten alle gegevens ingevuld worden met naam dierenarts, datum, een praktijkstempel en handtekening van de dierenarts eronder. Alleen een paraaf is niet voldoende, omdat dit niet herleidbaar is. Als deze gegevens niet voldoende zijn ingevuld in een EU-dierenpaspoort, kan een diereigenaar bij de grens zelfs worden tegen gehouden.

Wat moet er in het nieuwe EU-dierenpaspoort worden ingevuld en/of gelamineerd zodat ik ook met mijn dier mag reizen?

Voordat een dier mee mag naar het buitenland moet, naast de algemene rubrieken zoals hierboven beschreven, ook het volgende worden ingevuld:

  • Rubriek V. Rabiësvaccinatie: na vaccinatie moet deze rubriek volledig ingevuld worden. Volledig ingevuld wil zeggen: Sticker of handmatig invullen van de vaccinatie met fabrikant, vaccinnaam en batchnummer, de vaccinatiedatum, de datum ‘geldig vanaf’ en ‘geldig tot’, naam en handtekening van de bevoegde dierenarts, adres en telefoonnummer van de praktijk. De sticker van het vaccin moet hierbij in ieder geval gelamineerd. Het advies is echter om dit hele veld te lamineren.
  • Eventuele behandelingen in het eerste deel van het EU-dierenpaspoort (teken, wormen, overige vaccinaties) die vereist zijn voor internationaal verkeer en die met een sticker in het paspoort zijn ingeplakt, moeten gelamineerd worden
  • De vaccinaties of behandelingen uit het nationale (achterste) deel hoeven niet gelamineerd te worden. Deze zijn ook niet altijd verplicht voor het reizen met je huisdier. Kijk dit wel altijd goed na van te voren.

Reizen met pups en kittens

Het is sinds december 2014 ook verplicht dat elke hond, kat of fret die Nederland binnenkomt een geldige rabiësvaccinatie heeft. Deze mag pas worden gegeven vanaf de leeftijd van 3 maanden en is pas 21 dagen later geldig. Een dier jonger dan 15 weken mag daarom niet meer geïmporteerd worden. België heeft deze regels ook aangescherpt. Voor de meeste andere Europese landen was dit al verplicht.

Is een EU-dierenpaspoort verplicht?

Een EU-dierenpaspoort is (nog) niet verplicht voor honden of andere dieren. Wel wordt er gewerkt aan een voorstel om het dierenpaspoort voor alle honden te verplichten. Het tijdspad van dit voorstel is nog niet geheel duidelijk. In de media is aangegeven dat dit vanaf 2020 het geval kan zijn.

Tot die tijd is een EU-dierenpaspoort alleen verplicht wanneer een dier mee op reis gaat naar het buitenland. Het paspoort is een officieel identificatiedocument wat dus alleen afgegeven mag worden door een bevoegd dierenarts. Verder zijn er per land wettelijke eisen gesteld waaraan de eigenaar moet voldoen voordat het dier de grens over mag. Deze invoereisen zijn terug te vinden op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

Tot slot…

  • Zorg voor een geldig EU dierenpaspoort voor je hond, maar ook voor je kat als hij mee gaat naar het buitenland en zorg dat alle gegevens zijn ingevuld die verplicht zijn.
  • Controleer altijd de invoereisen van het land waar je naar toe wilt reizen en zorg dat het paspoort van je huisdier juist wordt ingevuld om problemen aan de grens te voorkomen.
  • Ben je op zoek naar een pup? Controleer of het paspoort juist is ingevuld. Zo niet vraag dan na wat de reden hiervoor is en neem de pup niet eerder mee voordat dit in orde is of zoek een andere fokker. Een onjuist ingevuld paspoort kan helaas nog steeds een aanwijzing zijn voor een hondenfokker die de regels niet zo nauw neemt. Bekijk op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren de Puppy-checklist met meer punten waar op te letten voordat je een puppy koopt.

Deel dit artikel