> Is het coronavirus gevaarlijk voor hond en kat?

Is het coronavirus gevaarlijk voor hond en kat?

Is het coronavirus gevaarlijk voor hond en kat?

De wereld is in de ban van het Coronavirus. Nu bestaat natuurlijk ook de vraag of dit coronavirus gevaarlijk is voor onze honden, katten en andere huisdieren. Zijn dieren vatbaar voor het virus? En kunnen huisdieren zorgen voor besmetting van mensen? Lees meer hierover in dit blogartikel.

Kunnen honden en katten ziek worden van het coronavirus?

Uit recent onderzoek is gebleken dat honden en katten uit huishoudens met besmette personen antistoffen hadden tegen het SARS-CoV-2 virus. Dit betekent dat deze huisdieren dus besmet zijn geweest met het virus. Bij enkele honden en katten is het virus zelf aangetroffen. Daarnaast zijn op een aantal besmette nertsenbedrijven boerderijkatten besmet geraakt met het virus.

Honden en katten die een besmetting met het coronavirus doormaken, vertonen doorgaans geen of slechts milde klachten.

De kans dat honden en katten buiten het huishouden worden besmet met het coronavirus is heel erg klein.

Wat betekent het coronavirus voor andere huisdieren waarmee geknuffeld wordt?

Van onder meer hamsters, fretten en konijnen is bekend dat ze besmet kunnen raken met het coronavirus. Deze dieren blijven meestal in of bij het huis. Daarom is er voor deze dieren op dit moment geen reden om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Kunnen honden en katten het coronavirus verspreiden?

Er is geen bewijs dat honden en katten het coronavirus kunnen verspreiden. Deze huisdieren vormen vooralsnog dus geen infectiebron. Het virus lijkt alleen van mensen op mensen over te gaan. Toch worden voorzorgsmaatregelen geadviseerd bij honden en katten uit een huishouden met een persoon met een corona besmetting. Dat lees je verderop in dit artikel.

Wel zijn in Nederland enkele gevallen bekend waarbij het virus mogelijk van nertsen op mensen is overgedragen. Hierop zijn maatregelen genomen en inmiddels zijn alle Nederlandse nertsenbedrijven leeg.

Wat moet ik doen als iemand binnen het huishouden positief is getest op het coronavirus?

Als er binnen het gezin een besmetting is met het coronavirus worden de volgende voorzorgsmaatregelen geadviseerd:

  • Vermijd contact met je huisdier, knuffel niet en laat je niet likken
  • Houd honden en katten zoveel als mogelijk binnen tijdens de quarantaine periode
  • Laat honden kort en aangelijnd uit
  • Laat een niet-zieke huisgenoot voor de dieren zorgen als dat kan
  • Zorg voor goede hygiëne

Als katten vooral buiten leven, dan kun je ze zoveel als mogelijk buiten houden.

De kans dat een huisdier ziek wordt na een eventuele besmetting is dus klein. Mocht een dier toch corona gerelateerde klachten krijgen, zorg dan dat plekken als opvang, pension of asiel worden vermeden. Mocht je naar de dierenarts moeten omdat je dier erge benauwdheidsklachten of diarreeklachten heeft, geef dan altijd aan dat in het gezin waar je dier leeft corona is (geweest). Je dierenarts kan dan met de NVWA overleggen of extra onderzoek nodig is.

Moet je contact met je hond of kat vermijden als je zelf besmet bent met COVID-19?

Hoewel de kans dus niet groot is dat je hond of kat besmet raakt met het coronavirus, wordt wel uit voorzorg geadviseerd om het contact met je hond of kat zoveel als mogelijk te vermijden. Dus niet knuffelen of laten likken. Vermijd ook het contact tussen je dier en mensen en dieren buiten je huishouden. Houd je hond of kat dus zo veel als mogelijk binnen (met uitzondering dus van buitenkatten) en laat je hond maar kort en aangelijnd uit. Was regelmatig je handen na contact met je dier.

Mag ik mijn hond uitlaten als een huisgenoot positief is getest op het coronavirus?

Als jezelf niet positief bent getest en je hebt geen klachten, dan kun je dus wel je hond kort en aangelijnd uitlaten. Heb je wel klachten, dan is het advies iemand anders te vragen de hond uit te laten. Probeer altijd 1,5 meter afstand tot andere mensen te houden als je een hond uitlaat.

De kans dat honden of katten een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein! Op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Bron: KNMvD, LICG, Universiteit Utrecht en RIVM.nl

Deel dit artikel