> Blaasgruis en blaasstenen bij de kat

Blaasgruis en blaasstenen bij de kat

Blaasgruis en blaasstenen bij de kat

Blaasproblemen komen bij katten veel voor. Zowel poezen als katers kunnen in hun leven te maken krijgen met dit ongemak. De belangrijkste problemen bij katten zijn de blaasontsteking en blaasstenen/blaasgruis.

Blaasgruis en blaasstenen

Blaasgruis en blaasstenen kunnen gevormd worden in de blaas. Het gruis en de stenen bestaan uit mineralen die neergeslagen zijn. Dit gebeurt door een veranderde chemische samenstelling van de urine. De belangrijkste oorzaak hiervan is de voeding en het drinkgedrag van de kat. De voeding bevat meestal teveel mineralen (met name kalk, magnesium en fosfaat) en de kat drinkt te weinig waardoor de mineralen niet goed opgelost kunnen blijven. Ook is de zuurtegraad van de urine van belang. Zogenaamde Struviet-kristallen slaan bijvoorbeeld sneller neer bij een lage pH-waarde. Het blaasgruis en de blaasstenen schuren langs de blaaswand en zorgen zo voor een ontsteking. Andersom kan een ontsteking zorgen voor een veranderde zuurgraad in de blaas met als gevolg de vorming van blaasgruis.

"Plaskater"

Bij katers ligt er nog een extra gevaar op de loer. Het gruis kan namelijk vastlopen in de nauwe urinebuis en een verstopping veroorzaken. De kater kan hierdoor niet meer plassen, vandaar de naam “plaskater”. De blaas raakt overvol en de urine wordt niet meer afgevoerd. Afvalstoffen kunnen daardoor ook niet meer worden afgevoerd en worden terug opgenomen in het bloed. Kortom, de kater gaat zichzelf langzaam vergiftigen en kan hier ernstig ziek van worden, mogelijk met de dood tot gevolg. Een kater die niet kan plassen is dus altijd een spoedgeval! Als u denkt dat dit bij uw kat aan de hand is, dient u direct een dierenarts te waarschuwen, ook als het nacht of weekend is! De dierenarts kan de verstopping opheffen door de plasbuis door te spoelen of, als dit niet lukt, de kater te opereren.

Behandeling van blaasgruis en blaasstenen

Bij blaasklachten is altijd verstandig om een urineonderzoek uit te laten voeren waarbij bekeken wordt welk type blaasgruis de problemen veroorzaakt. Soms is nog meer onderzoek nodig, zoals een röntgenfoto of echo. Een kater met een verstopte urinebuis heeft direct medische zorg nodig om de plasbuis weer vrij te krijgen.

Om problemen met blaasgruis en blaasstenen op te lossen of te voorkomen, kan een speciaal dieetvoer uitkomst bieden. In het geval van Struviet-kristallen (meest voorkomend) kan bijvoorbeeld Hill's Prescription Diet Feline s/d, Royal Canin Urinary S/O (high dilution), Royal Canin Urinary S/O, Specific Struvite Dissolution/Crystal Prevention en Specific Crystal Prevention FCD/FCW gegeven worden. Dit dieetvoer kan bestaande Struviet kristallen oplossen en voorkomt de vorming van nieuwe kristallen. Calcium-oxalaat kristallen komen ook veel voor maar kunnen helaas niet opgelost worden met een dieetvoeding. De vorming van nieuwe kristallen kan met het juiste dieet wel voorkomen worden. Voedingen die hiervoor geschikt zijn, zijn bijvoorbeeld Royal Canin Renal of Specific Heart & Kidney Support. Een kat die eenmaal blaasgruis heeft gehad kan het beste levenslang een dieetvoeding voor blaasproblemen krijgen, waarmee de vorming van nieuwe kristallen voorkomen wordt. Voor een gepast voedingsadvies bij uw kat met blaasproblemen kunt u het beste persoonlijk contact opnemen met onze dierenarts.

Omdat blaasproblemen vaak voorkomen bij katten met stress, is er ook een voeding die zowel stressverlagend werkt als blaasgruisoplossend: Hill's Prescription Diet Feline c/d Stress. In dat geval is het ook aan te raden bijvoorbeeld aanvullend de Feliway Classic te gebruiken. Hill's Prescription Diet Feline c/d Stress Reduced Calorie, voor katten die ook last hebben van overgewicht.

Deel dit artikel