> Heeft uw kat last van ongewenste beestjes?

Heeft uw kat last van ongewenste beestjes?

Heeft uw kat last van ongewenste beestjes?

Vlooien

Helaas krijgen veel katten er wel eens mee te maken, vlooien! Deze kleine snelle springers zorgen voor veel overlast bij honden en katten, maar kunnen bij een forse besmetting zich ook op mensen gaan richten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, komen de meeste vlooienproblemen voor in de nazomer en de herfst.

In Nederland komt de kattenvlo het meeste voor, ook bij honden. Vlooien zijn kleine insecten waarvan de volwassen dieren met het blote oog zichtbaar zijn. Hoewel ze slechts ongeveer 3 millimeter groot zijn, kunnen ze met hun sterke achterpoten bijzonder ver springen. De volwassen vlooien zoeken een gastheer om een bloedmaaltijd te nemen. Vervolgens leggen de vrouwtjes eieren, ongeveer 20-45 per dag. Deze eitjes komen in de omgeving van de hond terecht en maken ongeveer de helft van de totale populatie uit. In het volgende ontwikkelingsstadium ontstaan larven. Deze larven schuwen het licht en kruipen weg in of onder tapijten, vloerbedekking, kieren en andere kleine openingen. De larven verpoppen en dit popstadium kan langere tijd duren. In voor de vlo ongunstige omstandigheden blijft de vlo in dit popstadium rusten. Wanneer er trillingen, warmte en/of een verhoogde CO2-concentratie waargenomen wordt, verpoppen ze zich tot volwassen vlooien en zoeken ze weer een gastheer voor een bloedmaaltijd. Dit geeft de typische problemen wanneer eigenaren terugkeren van vakantie. Alle eitjes en larven zijn tijdens de vakantie verpopt en wachten hongerig af. Op het moment dat een huis weer bewoond wordt, slaan ze massaal toe. Een vlooienplaag is geboren.

Hoe weet u of uw kat vlooien heeft?

Vlooien zijn niet altijd goed waar te nemen. Ze zijn vliegensvlug en kunnen zich goed verstoppen. Het overgrote deel van de totale vlooienpopulatie bevindt zich in de omgeving, zoĺn 95%. Slechts ongeveer 5% zit op het dier op het moment dat ze zich willen voeden. Met een vlooienkam kunnen soms volwassen vlooien gevonden worden. Vaker kan er bij een besmetting vlooienontlasting in de vacht aangetroffen worden. Dit zijn kleine zwarte puntjes die op een keukenpapiertje met water rood verkleuren. Dit bestaat uit deels verteerd bloed van de gastheer.

De klachten zijn vrij typisch. Vlooienbeten gaan gepaard met hevige jeuk. Vaak zien we dat katten plots opspringen en zich verwoed beginnen te wassen. Meestal begint dit ter hoogte van de achterhand, maar dit kan in principe over het hele lichaam zijn. Op de huid zijn dan kleine rode vlekjes van de vlooienbeten zichtbaar. Daarnaast kunnen er ook bijtletsels zichtbaar zijn die de kat zichzelf heeft toegebracht. Omdat de tong van een kat bijzonder ruw is, kunnen ook kale plekken gezien worden wanneer de kat zich veelvuldig wast. Katten kunnen net zoals honden een vlooienallergie hebben. Deze katten zijn allergisch voor het speeksel van vlooien en zullen bijzonder veel last van een beet hebben, zelfs enige tijd na een beet. Daarnaast kan er bij een massale besmetting ook bloedarmoede optreden bij de gastheer.
Vlooien kunnen tevens lintwormeieren met zich mee dragen. Door het likken van de vacht kan een kat zo een lintwormbesmetting oplopen.

Preventie en therapie

Er zijn allerlei middelen beschikbaar die ingezet kunnen worden om een vlooienbesmetting te voorkomen of aan te pakken, zoals sprays, halsbanden en spot-on-pipetten. In tegenstelling tot wat nogal eens beweerd wordt, is er op dit moment nog geen concreet bewijs voor resistentie tegen vlooienmiddelen. Het is wel van belang om, vooral bij een besmetting, een middel te kiezen wat tegen zoveel mogelijk stadia werkzaam is. Daarbij is het essentieel alle honden en katten in een huishouden gelijktijdig te behandelen. Helaas is geen enkel middel 100% effectief. Een falende aanpak is meestal te wijten aan een onvoldoende behandeling van de omgeving. Aangezien een groot deel van de plaag zich juist in de omgeving bevindt, is het van doorslaggevend belang deze goed aan te pakken! Dit moet gebeuren door middel van grondig stofzuigen, het wassen van manden en kleden op hoge temperatuur en het gebruik van een omgevingsspray.
Afhankelijk van de ernst van de besmetting kan het langere tijd duren voordat een vlooienprobleem volledig onder controle is.

Teken

Teken zijn kleine spinachtigen met vier verschillende levensstadia: het ei, de larve, de nimf en de volwassen teek. Uitsluitend de laatste drie stadia van de vrouwelijke teken voeden zich met bloed van een gastheer. Dit bloed is noodzakelijk voor de ontwikkeling van haar eitjes. Wanneer ze zich volgezogen heeft, laat ze zich van haar gastheer vallen, legt ze vervolgens honderden tot duizenden eitjes om tenslotte te sterven. Volwassen teken zijn pas actief wanneer het warmer is dan 7░ Celsius. Ze zitten vooral in hoog gras en struiken.

De teek als vector

Teken zijn berucht omdat ze diverse ziektes kunnen overbrengen. De teek zelf is niet ziekteverwekkend, maar kan besmet zijn met diverse soorten bacteriŰn of parasieten. Deze nestelen zich in de speekselklieren van de teek en kunnen worden overgedragen wanneer de teek zich voedt met bloed van de kat.

Sommige tekensoorten komen alleen in warmere regioĺs zoals Zuid- en Oost-Europa voor. De ziektes die ze kunnen overbrengen zijn van minder belang voor katten die in Nederland gehouden worden. Ze veroorzaken helaas wel regelmatig problemen bij honden die gedurende een bepaalde periode in het buitenland zijn verbleven, zoals tijdens een vakantie.

De ziekte van Lyme

Deze aandoening wordt veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi bacterie, met als vector de schapenteek. Een aanzienlijk deel van de teken in Nederland is besmet, waardoor de ziekte van Lyme regelmatig bij mensen aangetroffen wordt. Helaas kan deze aandoening bij mensen ernstige klachten veroorzaken. Katten kunnen wel ge´nfecteerd worden met de Borrelia bacterie, maar deze bacterie veroorzaakt waarschijnlijk geen klachten.

Babesia (tekenkoorts)

Deze aandoening wordt slechts zeldzaam gezien bij katten in Europa en dan vooral bij katten die reeds een sterk verzwakt immuunsysteem hebben vanwege andere virale aandoeningen zoals kattenaids (Fiv) en kattenleukemie (FeLv).

Het verwijderen van teken

Aangezien teken pas na enige tijd bacteriŰn kunnen overdragen, is het belangrijk teken zo snel mogelijk te verwijderen. Wanneer dit binnen 16 uur gebeurt, is de kans op ziekteoverdracht klein. Er zijn diverse soorten hulpmiddelen beschikbaar om dit zo eenvoudig mogelijk te doen. Er moet geprobeerd worden de teek in zijn geheel te verwijderen. Vroeger werd er vaak alcohol gebruikt om van tevoren te ontsmetten, dit moet men absoluut vermijden! Een dergelijke ontsmetting kan er voor zorgen dat de speekselklieren van de teek sneller geleegd worden, waardoor juist ziekteoverdracht plaatsvindt.

Preventie

Om katten te beschermen tegen teken, zijn er combinatieproducten beschikbaar die zowel werkzaam zijn tegen vlooien als tegen teken. Helaas is er zoals bij alle middelen geen enkel product wat 100% van de tekenbeten kan voorkomen. Daarom is het altijd verstandig uw kat regelmatig op teken te controleren en vastgehechte teken zo snel mogelijk te verwijderen met een tekenhaakje.

Hoe zit dat bij binnenkatten?

Teken komen niet voor bij binnenkatten. Het is echter een hardnekkig misverstand dat alleen katten die buiten komen vlooien (of wormen) kunnen oplopen. Binnenkatten kunnen eenvoudig besmet worden door contact met bijvoorbeeld een hond die wel buiten komt. Daarnaast kunnen binnenkatten aan vlooien blootgesteld worden doordat eigenaren de eitjes via hun schoeisel meenemen.

Geen producten voor honden!

Er mogen onder geen beding vlo- of tekenwerende middelen voor honden gebruikt worden bij katten. Een aantal van deze producten bevatten werkzame stoffen die bijzonder giftig zijn voor katten. Bij een vergiftiging worden heftige neurologische klachten gezien met mogelijk fatale afloop. Gelukkig staat dit goed aangegeven op de verpakking en kunnen dergelijke fouten eenvoudig voorkomen worden.

Vlooien en teken kunnen voor veel overlast zorgen en allerlei gezondheidsproblemen veroorzaken. Goede preventie en snel ingrijpen bij problemen is essentieel voor de gezondheid van een dier. Preventief zijn er diverse mogelijkheden. Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor een spot-on-product of een halsband. De aanpak van een vlooienplaag vereist naast het behandelen van het dier ook een forse inspanning voor wat betreft het behandelen van de omgeving. Laat het niet zover komen!

Deel dit artikel

Medpets maakt gebruik van cookies.   -   sluit